Интернет реклама УБС
.

Одесский музей западного и восточного искусства  
Odessa Museum of Western and Eastern Art
  

     
        

Для освітян: педагогічна система А. Г. МерзлякаТаким чином, сутність навчально-методичних розробок А. Г. Мерзляка полягає у спрямуванні навчального процесу на активізацію процесу самопізнання школярів шляхом використання запропонованих автором видів робіт.

 Хороші та доступні підручникиПосібники, підручники та зошити А. Г. Мерзляка разом з іншою навчально-методичною літературою покликана навчити і виховати сучасного школяра. Вони розкривають мету, основне завдання курсу, які полягають в збагаченні досвіду школярів та студентів, розвитку їх математичних здібностей, вміння логічного мислення, правильному володінні нормами та математичними законами, усвідомленні виражальних можливостей вивчених явищ і логіки їх використання на практиці, розумінні взаємозв’язку математичних засобів з іншими елементами математики в навчальному процесі, а також ролі математики як предмету в процесі формування думки школяра.

Посібники, підручники та зошити А. Г. Мерзляка пройшли апробацію. Спеціалісти з’ясували, що вони висвітлюють різноманітні форми роботи на заняттях з математики. Мова йде про лаконічну подачу основних теоретичних відомостей, з подальшим практичним застосуванням, подачу необхідного навчального матеріалу (математичні приклади та задачі) із їх закріпленням в подальшій практичній діяльності, розв'язування математичних задач.

Таким чином, сутність навчально-методичних розробок А. Г. Мерзляка полягає у спрямуванні навчального процесу на активізацію процесу самопізнання школярів шляхом використання запропонованих автором видів робіт.

Посібники, підручники та зошити А. Г. Мерзляка складені в традиційно класичному варіанті. Порядок тем логічний. Автор в структурно-логічній послідовності розкриває основні теоретичні положення. Навчально-методичні матеріали містить перелік форм контролю, програмові вимоги, чітко визначені завдання на кожний навчальний семестр.

Мета, основні завдання та зміст навчально-методичних матеріалів відповідають загальним тенденціям та вимогам по формуванню всесторонньоосвіченої і гармонійно розвиненої особистості школяра, а також загальним принципам по формуванню високоосвіченого фахівця національної школи.

Варто відзначити, що така форма роботи як розвиток умінь та навичок школярів, які дають їм можливість більш вільно орієнтуватися в матеріалі, розвивати свою ініціативу, індивідуальність та творчий потенціал.

Запропоновані навчально-методичні розробки А. Г. Мерзляка для школярів на уроках математики виявляють достатню ефективність, про що свідчать результати її впровадження: підвищена мотивація до самостійної діяльності, розширення її сфери, ступеня теоретичної обізнаності школярів, оволодіння ними рівня розвитку умінь і навичок використання зошитів та підручників автора на уроках математики та здатності до самореалізації у галузі освіти.

Посібники, підручники та зошити автора А. Г. Мерзляк заслуговують на впровадження в учбовий процес загальноосвітніх шкіл та педагогічних інститутів.           .

Интернет реклама УБС


2002-2016 © Одесский музей западного и восточного искусства
Рейтинг@Mail.ru