"Malowana torba" - "Мальована торба"

        

- 011 -